Thay đổi màu sắc giao diện Bảng điều khiển của Trường học – Cơ sở giáo dục


Edu Go Free của AppTeng có 16 tuỳ chọn màu sắc cho giao diện Bảng điều khiển. Để thay đổi màu sắc giao diện Bảng điều khiển bạn đi tới Menu trái > Giao diện

Chọn màu sắc bạn muốn và Click vào Kích hoạt.

Màu sắc Bảng điều khiển sẽ thay đổi ngay lập tức.


Bạn có thấy Hướng dẫn này hữu ích không?