Làm thế nào để tích hợp ZOOM với nền tảng Edu Go Free ?


Bước 1: Tạo Tài khoản ZOOM tại Cổng thông tin Zoom Market Place và làm theo tất cả các bước để hoàn thành “Tài khoản ZOOM”
Bước 2: Sau đó, tạo “Ứng dụng JWT” bên trong “Tài khoản ZOOM -> Menu bên trái của Thị trường ứng dụng” – (ZOOM Account -> App Marketplace). Làm theo tất cả các bước để hoàn thành “Ứng dụng JWT”
Bước 3: Sau khi hoàn thành “Ứng dụng JWT”, bạn sẽ nhận được “Api Key” và “Api Secret”. Lưu lại để sử dụng.
Bước 4: Sau đó nhập và lưu “Api Key” vào ô nhập API KEY ZOOM và “Api Secret” vào ô nhập SECRET ZOOM trong nền tảng Edu Go từ Menu bên trái-> Cài đặt > Cài đặt trường học
Bước 5: Tạo cuộc họp Zoom cho mỗi “Lớp học trực tiếp” từ “Tài khoản ZOOM” của bạn và bạn sẽ nhận được “ID cuộc họp” và “Mật khẩu cuộc họp”
Bước 6: Bây giờ bạn cần tạo lịch “Học trực tiếp” cho học sinh bằng cách nhập “ID cuộc họp”, “Mật khẩu cuộc họp”
Bước 7: Giáo viên sẽ bắt đầu “Lớp học trực tiếp” bằng cách Nhấp vào Menu bên trái > Học trực tiếp > Nền tảng học trực tuyến
Bước 8: Học sinh từ lúc này sẽ có thể tham gia “Học trực tiếp” bằng cách nhấp vào Menu bên trái > Học trực tiếp > Tham gia lớp học
Khi đó, Học sinh và Giáo viên sẽ có thể giao tiếp video, trò chuyện, âm thanh, chia sẻ màn hình…..

Bạn có thấy Hướng dẫn này hữu ích không?