Làm thế nào để sử dụng phiên bản với Tên miền riêng ?


Edu Go Free là Phiên bản Miễn phí dành cho Giáo dục, áp dụng cho các Trường học, Cơ sở giáo dục, Trung tâm đào tạo…. và chạy trên Tên miền chung của AppTeng tại địa chỉ https://edugo.teng.vn hoặc https://edugo.appteng.vn

Nếu Trường học, Cơ sở giáo dục, Trung tâm đào tạo… của bạn muốn kích hoạt sử dụng phiên bản trên Tên miền riêng của bạn (ví dụ: www.thptduytan.edu.vn, www.tgptduytan.edu….) thì sẽ cần sử dụng phiên bản tính phí.

Để đăng ký sử dụng phiên bản này, bạn có thể gửi Email tới app@appteng.vn hoặc số điện thoại liên hệ của AppTeng

  • Vinaphone: +84.914.799.931
  • Viettel: +84.975.839.731
  • Mobiphone: +84.904.528.731

Bạn có thấy Hướng dẫn này hữu ích không?