Làm thế nào để đăng ký tài khoản Trường học, Cơ sở giáo dục, Trung tâm đào tạo….trên Nền tảng Edu Go Free ?


Việc đăng ký và sử dụng Tài khoản Trường học trên Edu Go Free là miễn phí trọn đời. Bạn phải là Hiệu trưởng / Giám đốc Trường học, Cơ sở giáo dục, Trung tâm đào tạo hoặc Quản trị viên được Hiệu trưởng / Giám đốc Trường học, Cơ sở giáo dục, Trung tâm đào tạo uỷ quyền chính thức.

Vui lòng truy cập liên kết sau để đăng ký:

Đăng ký tài khoản Trường học, Cơ sở giáo dục, Trung tâm đào tạo trên Edu Go Free

AppTeng sẽ liên hệ với bạn để xác thực thêm các nội dung và thực hiện kích hoạt tài khoản của bạn.


Bạn có thấy Hướng dẫn này hữu ích không?